Klimatvalet

Klimatkompensera dina transporter

Vi på Fraktkompaniet tar ett viktigt initiativ för minskad miljöbelastning: klimatkompensation. Nu kan du lämna gamla hjulspår och ta med dina kunder på en resa mot en bättre miljö.

calculator

Räkna ut vad det kostar att klimatkompensera din transport.

Så här funkar det

Med hjälp av godsets vikt, mått, transportkilometer mm, beräknar vi hur stort utsläpp av CO2 transporten medför och vad det kostar att kompensera. När du bokar ser du direkt vad transporten kostar att klimatkompensera.

Sedan gör du ett enkelt val och kostnaden hamnar på din faktura. Du väljer själv om du vill kompensera enstaka transporter eller alla du beställer hos oss.

En investering i framtiden

Genom att erbjuda klimatkompensation vill vi vara med och visa vägen mot hållbart samhälle. Och vi är övertygade om att omsorg om miljön också leder till hållbara affärer.
Att visa miljöansvar kan vara det som gör att kunderna väljer din produkt framför en annan. Du får ett bra säljargument samtidigt som det känns bra i magen.

FAQ

Varför erbjuder Fraktkompaniet klimatkompensation?

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser är ett hot mot vår gemensamma miljö och förutsättningarna för vårt samhälle på en global, regional och lokal nivå.
Omkring 40% av de totala utsläppen av växthusgaser (främst CO2) kommer från transportsektorn. På Fraktkompaniet har vi bestämt oss för att göra vad vi kan för att bidra till en minskad klimatbelastning och ett steg är att erbjuda våra kunder att klimatkompensera de transporter de köper hos oss.
Genom att göra våra kunder delaktiga hoppas vi att fler ska få upp ögonen för problemet och i förlängningen bidra till att utsläppen också minskas.

Vad är klimatkompensation?

Om ett företag, organisation eller individ inte lyckas minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamheten på annat sätt, kan man kompensera med utsläppsminskande åtgärder någon annanstans. Det kan göras i projekt för framställning av förnybar energi eller energieffektivisering, genom trädplantering eller projekt där man bevarar skog.

Är inte klimatkompensation bara ett sätt att ”köpa sig fri”?

Om en klimatstrategi uteslutande bygger på klimatkompensation, kan man som företag anklagas för att ha köpt sig fri från sitt ansvar. Om klimatkompensation däremot ingår i en klimatstrategi, som även omfattar ett program med åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan, blir kompensationen i stället ett sätt att fullgöra sitt klimatansvar. Om det kan liknas vid att köpa sig fri eller ej har alltså inget att göra med klimatkompensationen i sig, utan beror på om man låter den sänka ambitionsnivån för det övriga klimatarbetet.

Vad händer med de pengar som kunderna lägger på klimatkompensation?

De pengar som Fraktkompaniet får in från kundernas klimatkompensation investeras oavkortat i ett certifierat klimatkompensationsprojekt. Certifieringen är en garant för att de pengar som investeras verkligen resulterar i klimatkompensation som motsvarar de utsläpp som kunderna betalat för.

Nyttiga länkar

zeromission.se – Experter på klimatstrategier och kompensation

goldstandard.org – Standard- och certifieringsorgan

cdm.unfccc.int – System för att hjälpa företag att klimatkompensera praktiskt

naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/ – Naturskyddsföreningens sida om klimat, energi och transporter